Home > Coaching&Training > Tarieven

TARIEVEN COACHING EN TRAINING 2021


Particulieren: 

A. Vooraf vastgelegde coachingstrajecten of training

Bij vooraf vastgelegde coachingstrajecten (van minmaal 8 consulten)
die b.v. door uw werkgever worden bekostigd, wordt na een
vrijblijvend intakegesprek met u, kosteloos een offerte voor de
opdrachtgever opgesteld. Ook een bezoek op locatie, een oriŽnterend drie-
gesprek  en een evaluatiegesprek (met u en uw opdrachtgever) aan het einde van
het traject, behoren daarbij tot de mogelijkheden. Voor een dergelijk traject gelden
zakelijke tarieven.


B. Niet vooraf vastgelegde (vrijblijvende) individuele
coachingsconsulten

Het tarief voor individuele coaching is als volgt:

Tarieven voor coaching:
∑ Ä 95 (ex. 21% BTW) per  standaardconsult (60 min.)    
  of Ä 140 (ex. 21% BTW) per verlengd consult (90 min.)

∑ Toeslag avondconsult Ä 15 euro. (ex. 21% BTW)

Eerste 30 minuten van de intake vrijblijvende kennismaking
. Het eerste halfuur van de intake (bij losse consulten), heeft een
oriŽnterend karakter en is o.a. bedoeld voor kennismaking, om
eventuele vragen van uw kant te beantwoorden en om te ervaren of u
zich op uw gemak voelt bij de coach.
Na dit eerste halfuur kunt u de intake kosteloos beŽindigen, mocht het
niet aansluiten bij uw verwachtingen. Besluit u de intake (direct of
eventueel op later tijdstip) voort te zetten dan worden de eerste 30
minuten als onderdeel van de intake in rekening gebracht.

Gereduceerd tarief
. Bij een laag inkomen (ruim beneden modaal) en bij geen enkele
mogelijkheid tot vergoeding van bv. werkgever kan, afhankelijk van
het netto (gezins)inkomen, een iets lager tarief afgesproken worden.

Tarieven voor training:
.Wordt per training in overleg bepaald. Dit is o.a. afhankelijk van het
aantal deelnemers en het aantal bijeenkomsten e.d.


Werkgevers: 

op aanvraag en in overlegVeel gestelde vragen:

1. Is er vergoeding mogelijk?

2. Hoe vindt de betaling plaats?Vraag 1. Is er vergoeding mogelijk?

Let op! Coaching wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, maar
mogelijk wel door uw werkgever. Niet vergoede kosten voor coaching
zijn meestal wel belastingaftrekbaar.

1. Werkgever of UWV
Vaak is uw werkgever bereid om (werkgerelateerde) coaching of
training (geheel of gedeeltelijk) te bekostigen, bijvoorbeeld in het kader
van een persoonlijk ontwikkelings-, opleidings- of reÔntegratiepplan.
Hiervoor kan in overleg een offerte voor de opdrachtgever worden
opgesteld.

2. Belastingaftrek
Coaching- of trainingskosten, die niet worden vergoed, zijn
belastingaftrekbaar als scholingskosten t.b.v. een beroep (voor zover
de kosten uitkomen boven de drempel die door de belastingsdienst is
vastgesteld). Hiervoor moet u de facturen bewaren.

Bent u officieel geregistreerd zelfstandig ondernemer zoals zzp-er, dan
is coaching meestal volledig aftrekbaar als ondernemerskosten voor de
inkomens- en omzetbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat de
coaching of begeleiding (ook) de groei of functioneren van uw
ondernememing ten goed komt, hetgeen vrijwel altijd het geval is.


Vraag 2. Hoe vindt de betaling plaats?
Opdrachtgevers ontvangen eenmalig een factuur voor een
overeengekomen traject.
Particulieren wordt aan het eind van iedere maand een factuur
toegestuurd.


Nog meer vragen?
Heeft u verder nog vragen over de tarieven, vergoeding of betaling?
Neem dan gerust contact met ons op.