Counseling: met een beetje hulp sneller weer op koers

            


VOORBEELDEN VAN PSYCHISCHE KLACHTENKlachten waarbij counseling nuttig kan zijn:


·
  Geringe zelfwaardering en onzekerheid; moeite met kritiek geven en ontvangen
·  Moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten en/of relaties
·  Communicatieproblemen privé of op het werk
·  Levensfase- en verwerkingsproblemen
·  Ongemotiveerdheid, niet weten wat men wil
·  Niet kunnen ontspannen en genieten
·  Moeite met het aangeven wat men wil, voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven
·  Angst en paniek, depressiviteit, somberheid en/of schuldgevoelens
·  Verdriet en rouw, lusteloosheid en/of energieverlies
·  Perfectionisme, gevoel steeds bepaalde dingen te moeten doen
·  Traumatische (jeugd)ervaringen
·  Werkgerelateerde stress, overspanning en burnoutklachten
·  Reintegratie en behoefte aan ondersteuning bij verandering van baan
·  Levens-, zingeving- en/of geloofgerelateerde vragen
·  Een aanhoudend onbestemd gevoel dat er iets mis is
·  Vaak in dezelfde valkuilen vallen, bijvoorbeeld in contacten met anderen                                                          

Copyright © Teleos Consult 2023