Counseling: met een beetje hulp sneller weer op koers


VOOR WERKGEVERS


Voortdurende verandering
Arbeid is de laatste decennia sterk veranderd. In toenemende mate is de nadruk op het geestelijke- en psychosociale vlak komen te liggen. Daarnaast heeft er een intensivering van de arbeid plaatsgevonden en is in toenemende mate verandering in de werksituatie opgetreden.

Psychische klachten
Niet alle werknemers gaat de aanpassing aan deze situatie even goed af. Dit kan tot veel spanning, stress, onvrede, passief verzet, gebrek aan motivatie en productiviteit en zelfs tot overspannenheid, burnout en andere ziekteverschijnselen leiden.

Verantwoordelijkheid werkgever
Daar u als werkgever door nieuwe wet - en regelgeving steeds vaker en in toenemende mate - ook financieel - (mede)verantwoordelijk bent voor uw werknemers in geval van ziekte en re-integratie, kan deze aanpak u als werkgever naast effectievere werknemers dus ook nog financieel voordeel opleveren.

Teleos Consult
Bureau Teleos Consult ondersteunt werkgevers en werknemers bij preventie en snelle oplossingsgerichte interventies om uitval te voorkomen of te beperken. Hiertoe worden o.a. middelen als stresspreventie, relaxatie, geleidelijke activering, zelfcontrole, oplossingsgerichte counseling ingezet.

Werkwijze
Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken zal er een intakegesprek binnen één week na aanmelding plaatsvinden. Indien gewenst kan er bij aanvang van het traject een gesprek met u als werkgever en de werknemer plaatsvinden. Op basis hiervan kan vooraf een offerte voor een coachings- of re-integratietraject worden opgesteld.

               

Copyright © Teleos Consult 2023