Counseling: met een beetje hulp sneller weer op koers

WERKWIJZE COUNSELING


De intake

Wij streven ernaar om u binnen één week na uw aanmelding uit te nodigen voor een intakegesprek. Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we uw wens of probleem en wat u hoopt te bereiken. Het eerste gesprek dient ook om een indruk te krijgen of het van beide kanten klikt en eventuele vragen van uw kant te beantwoorden. Blijkt dit onvoldoende aan te sluiten dan kunt u het gesprek tijdens het eerste halfuur kosteloos beëindigen.

Besluit u verder te gaan dan gaan we samen uw vraag, probleem en/of doel verder onderzoeken b.v. aan de hand van praktische voorbeelden.

Oplossingsgericht en/of inzichtgevende counseling

Meestal volstaat bij lichte klachten counseling met een meer praktische oplossingsgerichte aanpak gericht op het zo snel mogelijk verbeteren van uw huidige situatie.  d.m.v. het werken aan klachtenreductie en concrete haalbare doelen.

Bij iets hardnekkiger of iets langduriger problematiek is soms eerst meer inzichtgevende counseling nodig gericht op inzicht in dieperliggende oorzaken van de huidige problematiek en het doorbreken van onderliggende patronen.

Vertrouwelijkheid


De inhoud van de gevoerde gesprekken is vertrouwelijk. Dit betekent dat uw informatie niet met anderen gedeeld zal worden tenzij u daar persoonlijk toestemming voor geeft.

Huiswerk

Soms krijgt u oefeningen/huiswerk mee. U leest bijvoorbeeld een boek of artikel of u gaat oefenen met ander gedrag in situaties in de dagelijkse praktijk.

Hoe vaak?

Het tijdstip en de frequentie van de gesprekken vinden in onderling overleg plaats.
De duur van een gesprek is ca. 60 minuten.

Walk & Talk / Sail & Talk

Voelt u zich wat ongemakkelijk in de statische omgeving van een psychologenpraktijk? Uit u zich gemakkelijker als u buiten bent en/of actief bezig bent? Dan kunnen er ook een aantal individuele gesprekken al wandelend in de natuur, of varend op het water plaatsvinden. Daartoe kan, op daarvoor geschikte tijdstippen, afgesproken worden bij landgoed "De Horsten" of aan het Braassemermeer.

Annullering en verplaatsen van afspraken

Afzeggen of verplaatsen van consulten kan op werkdagen tot 48 uur voor de gemaakte afspraak kosteloos. Afzeggen of verplaatsen van een consult op maandag kan tot vrijdag 12:30 uur kosteloos. Bij het niet verschijnen op een afspraak of het niet  tijdig afzeggen ervan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Privacy

Door de counselor wordt een persoonlijk dossier aangelegd. met aantekeningen m.b.t. de behandeling e.d. Ook kan het gegevens bevatten die b.v. de huisarts, met uw toestemming zijn verstrekt.

Er wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens. Alleen de counselor heeft hier toegang toe en heeft een geheimhoudingsplicht. Bij uitzondering kunnen de gegevens ook, doch slechts met uw expliciete toestemming, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren.

U kunt op verzoek inzage krijgen in uw dossier. De gegevens worden 20 jaar lang bewaard.

Klachten over de begeleiding

De counseling van Teleos Consult valt onder de beroepscodes van het NIP.
Bent u ontevreden over het optreden van de psycholoog/coach/counselor aarzel dan niet om dit zo spoedig mogelijk te bespreken. Dit zal vrijwel in alle gevallen tot een oplossing leiden. Kunt u er echt niet samen uit komen dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging NIP.  Deze schakelt dan kosteloos de klachtenfuncionaris in waarbij de praktijk is aangesloten.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit voorleggen aan een Klachten- en  geschillencommissie conform de wet Wkkgz. Hieraan zijn wel enige kosten verbonden.

Teleos Consult is aangesloten bij de landelijke Klachten- en Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL


Ervaring van cliënten

“Door de gesprekken kwam ik er achter dat mijn hartkloppingen en andere lichamelijke reacties waarvoor ik bang was, in tegenstelling tot wat ik dacht, helemaal niet gevaarlijk zijn. Ik ben nu nog wel eens gespannen maar ik raak nu niet meer zo in paniek zoals voorheen. Dat betekent een enorme opluchting en bevrijding voor mij.”

- Hans, 46 jaar, stress en paniekklachten


Copyright © Teleos Consult 2023