Psycholoog Leidschendam - Den Haag - Zoetermeer / Bureau Teleos Consult Psychologenpraktijk, Stompwijkseweg 36A, 2266 GG, Leidschendam

                                     Home > Psycho Consult > Voor wie > Werkgevers                       
                                                          


VOOR WERKGEVERS


Voortdurende verandering

Arbeid is de laatste decennia sterk veranderd. In toenemende mate is de nadruk op het
geestelijke- en psychosociale vlak komen te liggen. Daarnaast heeft er een intensivering
van de arbeid plaatsgevonden en is in toenemende mate verandering in de werksituatie
opgetreden.

Psychische klachten

Niet alle werknemers gaat de aanpassing aan deze situatie even goed af. Dit kan tot
veel spanning, stress, onvrede, passief verzet, gebrek aan motivatie en productiviteit en
zelfs tot overspannenheid, burnout en andere ziekteverschijnselen leiden.

Verantwoordelijkheid werkgever

Daar u als werkgever door nieuwe wet - en regelgeving steeds vaker en in toenemende
mate - ook financieel - (mede)verantwoordelijk bent voor uw werknemers in geval van
ziekte en re-integratie, kan deze aanpak u als werkgever naast effectievere
werknemers dus ook nog financieel voordeel opleveren.

Teleos Consult

Bureau Teleos Consult ondersteunt werkgevers en werknemers bij preventie,
vroegdiagnostiek en snelle oplossingsgerichte interventies om uitval te voorkomen of te
beperken. Hiertoe worden o.a. middelen als stresspreventie, relaxatie, geleidelijke
activering, zelfcontrole, oplossingsgerichte- en cognitieve gedragstherapie ingezet.
Mocht reeds sprake zijn (langdurige) uitval dan ondersteunt Teleos Consult bij zowel re-
integratie spoor 1 als spoor 2. Hierbij gaan het overwinnen van psychische klachten, het
bewaken van eigen grenzen en inzicht in (beter) passende werkzaamheden meestal
hand in hand.

Werkwijze

Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken zal er een intakegesprek binnen één
week na aanmelding plaatsvinden. Indien gewenst kan er bij aanvang van het traject
een gesprek met u als werkgever en de werknemer plaatsvinden. Op basis hiervan kan
vooraf een offerte voor een behandel- of re-integratietraject worden opgesteld.

Snel volledige werkhervatting?

Wilt u dat uw werknemer relatief snel weer klachtenvrij is en weer volledig en effectief 
inzetbaar is? Neem dan contact met ons op voor overleg of aanvullende informatie.