Psycholoog Leidschendam - Den Haag - Zoetermeer / Bureau Teleos Consult Psychologenpraktijk, Stompwijkseweg 36A, 2266 GG, Leidschendam

                                                Home > Psycho Consult > Werkwijze

WERKWIJZE


De intake
Wij streven ernaar om u binnen ťťn week na uw aanmelding uit te nodigen voor een
intakegesprek. Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we uw
wens of probleem en wat u hoopt te bereiken. Het eerste gesprek dient ook om een
indruk te krijgen of het van beide kanten klikt en eventuele vragen van uw kant te
beantwoorden. Blijkt dit onvoldoende aan te sluiten dan kunt u het gesprek tijdens
het eerste halfuur kosteloos beŽindigen.

Besluit u verder te gaan dan vult u ook nog een aantal vragenlijsten in. Deze worden
dan tijdens het tweede gesprek met u besproken. Vaak is het zinvol om tijdens een
derde gesprek enkele aspecten zoals uw voorgeschiedenis nog wat gedetaileerder in
kaart te brengen om de therapie zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten. Op basis
van de verzamelde informatie wordt vervolgen een analyse uitgevoerd, een diagnose
gesteld en in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Individuele- of relatietherapie
Bij individuele therapie vinden de gesprekken in principe alleen met u plaats. In
uitzonderingsgevallen kan uw partner of een naaste persoon bijvoorbeeld mee komen
om zijn of haar kijk op de zaak te geven. Bij relatietherapie komt u in principe altijd
samen met uw partner, al kunnen er soms enkele individuele gesprekken bij horen.

Oplossingsgericht en/of inzichtgevend
Naar gelang uw behoefte en de aard van uw problematiek kan daarbij voor een meer
praktische oplossingsgerichte of een meer inzichtgevende behandeling worden
gekozen. De oplossingsgerichte aanpak is meer gericht op het zo snel mogelijk
verbeteren van uw huidige situatie d.m.v. het werken aan klachtenreductie en
concrete en haalbare doelen. De inzichtgevende therapie is meer gericht op
persoonlijke groei, inzicht in dieperliggende oorzaken van de huidige problematiek
en het doorbreken van meer landurige patronen.

Bewezen effectieve behandelmethoden
Teleos Consult werkt zoveel mogelijk met behandelmethoden die door
wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn. Daarnaast blijft het voor een
groot deel individueel maatwerk omdat iedere mens en iedere situatie uniek is.

Vertrouwelijkheid
De inhoud van de gevoerde gesprekken is vertrouwelijk. Dit betekent dat de
informatie niet zonder uw toestemming met anderen zal worden besproken tenzij er
gevaar dreigt voor uzelf of anderen.

Huiswerk
Soms krijgt u oefeningen/huiswerk mee. U vult bijvoorbeeld een vragenlijst in, leest
een boek of artikel of u gaat oefenen met een situatie in de dagelijkse praktijk.

Hoe vaak?
De eerste gesprekken vinden meestal eens per week plaats, de daarop volgende
gesprekken doorgaans eens per twee weken. De duur van een gesprek is ca. 60
minuten. Bij relatietherapie is dat meestal 75 minuten. Ze vinden meestal overdag
plaats.

Evaluatie en afronding
Tussentijds bespreekt u met de psycholoog of de gesprekken de gewenste effecten
hebben. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de behandeling bij te sturen. Aan het
eind is er een afsluitende evaluatie. U krijgt hierin adviezen en verdere
aandachtspunten mee.

Walk & Talk
Indien gewenst kunnen er ook een aantal individuele gesprekken al wandelend in de
natuur plaatsvinden. Daartoe kan bijvoorbeeld afgesproken worden bij landgoed "De
Horsten".

Annullering en verplaatsen van afspraken
Afzeggen of verplaatsen van consulten kan op werkdagen tot 24 uur voor de
gemaakte afspraak kosteloos. Afzeggen of verplaatsen van een consult op maandag
kan tot vrijdag 12:30 uur kosteloos. Bij het niet verschijnen op een afspraak of het
niet  tijdig afzeggen ervan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Klachten
De behandeling van Teleos Consult valt onder de beroepscodes van het NIP, NVPA en
RBNG. Bent u ontevreden over het optreden van de psycholoog aarzel dan niet om dit
zo spoedig mogelijk te bespreken. Dit zal vrijwel altijd tot een oplossing leiden. Kunt u
er samen echt niet uit komen dan kunt u eventueel overwegen om een klacht in te
dienen bij de commissie van toezicht van het NIP, NVPA of RBNG.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of aanmelding voor een
intakegesprek.
Ervaring van cliŽnten

ďDoor de gesprekken kwam ik er achter dat mijn hartkloppingen en andere lichamelijke reacties waarvoor ik bang was, in tegenstelling tot wat ik dacht, helemaal niet gevaarlijk zijn. Ik ben nu nog wel eens gespannen maar ik raak nu niet meer zo in paniek zoals voorheen. Dat betekent een enorme opluchting en bevrijding voor mij.Ē
-

Hans, 46 jaar, paniekstoornis


ACTUEEL:

Schematherapie beste behandeling bij persoon-lijkheidsstoornissen
Schematherapie - een vorm van psychotherapie die elementen van cogni-tieve gedragstherapie, experiŽntiŽle en psychody-namische therapieŽn combineert - is een betere behandeling voor persoon-lijkheidsstoornissen dan gebruikelijke behandel-vormen. Meer hierover>