Psycholoog Leidschendam - Den Haag - Zoetermeer / Bureau Teleos Consult Psychologenpraktijk, Stompwijkseweg 36A, 2266 GG, Leidschendam

                                                Home > Psycho Consult > Werkwijze

WERKWIJZE


De intake
Wij streven ernaar om u binnen ťťn week na uw aanmelding uit te
nodigen voor een intakegesprek. Tijdens het eerste gesprek maken we
kennis en bespreken we uw wens of probleem en wat u hoopt te
bereiken. Het eerste gesprek dient ook om een indruk te krijgen of het
van beide kanten klikt en eventuele vragen van uw kant te
beantwoorden. Blijkt dit onvoldoende aan te sluiten dan kunt u het
gesprek tijdens het eerste halfuur kosteloos beŽindigen.

Besluit u verder te gaan dan vult u ook nog een aantal vragenlijsten in.
Deze worden dan tijdens het tweede gesprek met u besproken. Vaak is
het zinvol om tijdens een derde gesprek enkele aspecten zoals uw
voorgeschiedenis nog wat gedetaileerder in kaart te brengen om de
therapie zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten. Op basis van de
verzamelde informatie wordt vervolgen een analyse uitgevoerd, een
diagnose gesteld en in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Individuele- of relatietherapie
Bij individuele therapie vinden de gesprekken in principe alleen met u
plaats. In uitzonderingsgevallen kan uw partner of een naaste persoon
bijvoorbeeld mee komen om zijn of haar kijk op de zaak te geven. Bij
relatietherapie komt u in principe altijd samen met uw partner, al kunnen
er soms enkele individuele gesprekken bij horen.

Oplossingsgericht en/of inzichtgevend
Naar gelang uw behoefte en de aard van uw problematiek kan daarbij
voor een meer praktische oplossingsgerichte of een meer inzichtgevende
behandeling worden gekozen. De oplossingsgerichte aanpak is meer
gericht op het zo snel mogelijk verbeteren van uw huidige situatie d.m.v.
het werken aan klachtenreductie en concrete en haalbare doelen. De
inzichtgevende therapie is meer gericht op persoonlijke groei, inzicht in
dieperliggende oorzaken van de huidige problematiek
en het doorbreken van meer landurige patronen.

Bewezen effectieve behandelmethoden
Teleos Consult werkt zoveel mogelijk met behandelmethoden die door
wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief zijn. Daarnaast blijft het
voor een groot deel individueel maatwerk omdat iedere mens en iedere
situatie uniek is.

Vertrouwelijkheid
De inhoud van de gevoerde gesprekken is vertrouwelijk. Dit betekent dat
de informatie niet zonder uw toestemming met anderen zal worden
besproken tenzij er gevaar dreigt voor uzelf of anderen.

Huiswerk
Soms krijgt u oefeningen/huiswerk mee. U vult bijvoorbeeld een
vragenlijst in, leest een boek of artikel of u gaat oefenen met een situatie
in de dagelijkse praktijk.

Hoe vaak?
De eerste gesprekken vinden meestal eens per week plaats, de daarop
volgende gesprekken doorgaans eens per twee weken. De duur van een
gesprek is ca. 60 minuten. Bij relatietherapie is dat meestal 75 minuten.
Ze vinden meestal overdag plaats.

Evaluatie en afronding
Tussentijds bespreekt u met de psycholoog of de gesprekken de
gewenste effecten hebben. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de
behandeling bij te sturen. Aan het eind is er een afsluitende evaluatie. U
krijgt hierin adviezen en verdere aandachtspunten mee.

Walk & Talk / Sail & Talk
Voelt u zich wat ongemakkelijk in de statische omgeving van een
psychologenpraktijk? Uit u zich gemakkelijker als u buiten bent en/of
actief bezig bent? Dan kunnen er ook een aantal individuele gesprekken al
wandelend in de natuur, of varend op het water plaatsvinden. Daartoe
kan, op daarvoor geschikte tijdstippen, afgesproken worden bij landgoed
"De Horsten" of aan het Braassemermeer.

Annullering en verplaatsen van afspraken
Afzeggen of verplaatsen van consulten kan op werkdagen tot 24 uur
voor de gemaakte afspraak kosteloos. Afzeggen of verplaatsen van een
consult op maandag kan tot vrijdag 12:30 uur kosteloos. Bij het niet
verschijnen op een afspraak of het niet  tijdig afzeggen ervan wordt de
gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Privacy
Door uw behandelende psycholoog wordt t.b.v. de behandeling en zoals
veplicht door de WGBO, een persoonlijk dossier aangelegd. Dit dossier
bevat o.a. onderzoeksresultaten en aantekeningen m.b.t. de behandeling
e.d. Ook kan het gegevens bevatten die door andere behandelaars, b.v.
de huisarts, met uw toestemming zijn verstrekt.

Er wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met uw persoonlijke en
medische gegevens. Alleen uw behandelend psycholoog heeft hier
toegang toe en deze heeft geheimhoudingsplicht. De gegevens kunnen
ook, doch slechts met uw expliciete toestemming, gebruikt worden om
andere zorgverleners te informeren.
Ook kunnen ze geanonimiseerd besproken worden bij intercollegiaal
overleg.

U kunt op verzoek inzage krijgen in uw dossier. De gegevens worden 15
jaar bewaard zoals vereist door de wet op de behandelovereenkomst.

Op de aan u verstrekte factuur staan de door de zorgverzekeraar
gevraagde gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum
en omschrijving van het consult (b.v. psychosociale therapie) en de
kosten van het consult. Dit is nodig om de factuur te kunnen declareren
bij uw zorgverzekeraar.

Klachten
De behandeling van Teleos Consult valt onder de beroepscodes van het
NIP, NVPA en RBCZ. Bent u ontevreden over het optreden van de
psycholoog aarzel dan niet om dit zo spoedig mogelijk te bespreken. Dit
zal vrijwel in alle gevallen tot een oplossing leiden. Kunt u er echt niet
samen uit komen dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij
de beroepsvereniging NVPA.  Deze schakelt dan kosteloos de
klachtenfuncionaris in waarbij de praktijk is aangesloten.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u
dit voorleggen aan een Klachten- en Geschillencommissie conform de
wet Wkkgz. Hieraan zijn wel enige kosten verbonden.

Teleos Consult is aangesloten bij de landelijke Klachten- en
Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL en voor
het tuchtrecht bij het TCZ.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of
aanmelding voor een intakegesprek.
Ervaring van cliŽnten

ďDoor de gesprekken kwam ik er achter dat mijn hartkloppingen en andere lichamelijke reacties waarvoor ik bang was, in tegenstelling tot wat ik dacht, helemaal niet gevaarlijk zijn. Ik ben nu nog wel eens gespannen maar ik raak nu niet meer zo in paniek zoals voorheen. Dat betekent een enorme opluchting en bevrijding voor mij.Ē
-

Hans, 46 jaar, paniekstoornis


ACTUEEL:

Schematherapie beste behandeling bij persoon-lijkheidsstoornissen
Schematherapie - een vorm van psychotherapie die elementen van cogni-tieve gedragstherapie, experiŽntiŽle en psychody-namische therapieŽn combineert - is een betere behandeling voor persoon-lijkheidsstoornissen dan gebruikelijke behandel-vormen. Meer hierover>