Psycholoog Leidschendam - Den Haag - Zoetermeer / Bureau Teleos Consult Psychologenpraktijk, Stompwijkseweg 36A, 2266 GG, Leidschendam

                          Home > Over Teleos Consult > Kwaliteit

KWALITEIT


Om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren wordt regelmatig
behandelresultaat en de klanttevredenheid geŰvalueerd. Uw inbreng wordt daarbij
heel serieus genomen. Ook staat uw privacy steeds hoog in het vaandel.

Om de deskundigheid te bevordren wordt regelmatig gebruik gemaakt van
bijscholing en intervisie.

Ook zijn er daarnaast nog verschillende maatregeen ge´mplementeerd om aan
diverse wettelijke criteria, zoals de wet AVG en WGBO en eisen vanuit de
beroepsgroepen, waar Teleos Consult bij aangesloten is, te voldoen.

Teleos Consult beschermt uw privacy overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat in het dossier vastgelegde
persoonlijke gegevens, ook aan daartoe bevoegde personen zoals huisarts of
instantie waar naar doorverwezen wordt, slechts met uw expliciete (schriftelijke)
toestemming  zal worden verstrekt.
Zelfs met de zorgverzekeraar wordt geen andere informatie uitgewisseld dan de
gegevens die op de factuur staan, te weten uw NAW gegevens, geboortedatum,
datum van het consult, naam en prestatiecode van de therapie (bv. psychosociale
therapie) en het tarief. 

Teleos Consult valt onder de beroepscode van het NIP, NVPA en RBCZ en wordt
regelmatig gevisiteerd door het NVPA om de bovengenoemde kwaliteitscriteria te
toetsen.

Teleos Consult is voor klachtenfunctionaris en geschillencommissie aangesloten bij
P3NL en voor tuchtregeling bij de TCZ.