Coaching:  groei en ontwikkeling van eigen talenten


TARIEVEN COACHING 2023


Particulieren: 

A. Vooraf vastgelegde coachingstrajecten

Bij vooraf vastgelegde coaching/counselingtrajecten (van minmaal 8 consulten) die b.v. door uw werkgever worden bekostigd, wordt na een vrijblijvend intakegesprek met u, kosteloos een offerte voor de opdrachtgever opgesteld.
Ook een bezoek op locatie, een oriŽnterend drie-gesprek  en een evaluatiegesprek (met u en uw opdrachtgever) aan het einde van het traject, behoren daarbij tot de mogelijkheden. Voor een dergelijk traject gelden zakelijke tarieven.


B. Niet vooraf vastgelegde (vrijblijvende) individuele coachingsconsulten

Het tarief voor individuele coaching/counseling is als volgt:

Tarieven voor coaching:
∑ Ä 105 (BTW vrij) per  standaardconsult (60 min.)    
  of Ä 150 (BTW vrij) per verlengd consult (90 min.)Eerste 30 minuten van de intake vrijblijvende kennismaking
.
Het eerste halfuur van de intake (bij losse consulten), heeft een oriŽnterend karakter en is o.a. bedoeld voor kennismaking, om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden en om te ervaren of u zich op uw gemak voelt bij de coach.
Na dit eerste halfuur kunt u de intake kosteloos beŽindigen, mocht het niet aansluiten bij uw verwachtingen. Besluit u de intake (direct of eventueel op later tijdstip) voort te zetten dan worden de eerste 30 minuten als onderdeel van de intake in rekening gebracht.

Gereduceerd tarief
. Bij een laag inkomen (ruim beneden modaal) en bij geen enkele mogelijkheid tot vergoeding van bv. werkgever kan, afhankelijk van het netto (gezins)inkomen, een iets lager tarief afgesproken worden.


Werkgevers: 

op aanvraag en in overlegVeel gestelde vragen:

Vraag 1. Is er vergoeding mogelijk?

Coaching wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, maar mogelijk wel door uw werkgever. Niet vergoedde kosten voor coaching zijn meestal wel belastingaftrekbaar.

1. Werkgever of UWV
Vaak is uw werkgever bereid om (werkgerelateerde) coaching/counseling (geheel of gedeeltelijk) te bekostigen, bijvoorbeeld in het kader van een
persoonlijk- en professioneel ontwikkelings-, opleidings- of re-integratieplan. Hiervoor kan in overleg een offerte voor de opdrachtgever worden opgesteld.

2. Belastingaftrek
Coaching/counselingskosten, die niet worden vergoed, zijn belastingaftrekbaar als scholingskosten t.b.v. een beroep (voor zover de kosten uitkomen boven de drempel die door de belastingsdienst is vastgesteld). Hiervoor moet u de facturen bewaren.

Bent u officieel geregistreerd zelfstandig ondernemer zoals zzp-er, dan is coaching meestal volledig aftrekbaar als ondernemerskosten voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat de coaching of begeleiding (ook) de groei of functioneren van uw ondernememing ten goede komt, hetgeen vrijwel altijd het geval is.


Vraag 2. Hoe vindt de betaling plaats?
Opdrachtgevers ontvangen eenmalig een factuur voor een overeengekomen traject.
Particulieren ontvangen de factuur aan het eind van iedere maand.

Copyright © Teleos Consult 2023