Teleos: Optimaal leven en functioneren


KWALITEIT

Om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren wordt regelmatig het lresultaat en de klanttevredenheid geŽvalueerd. Uw inbreng wordt daarbij heel serieus genomen. Ook staat uw privacy steeds hoog in het vaandel.

Er verschillende maatregeen geÔmplementeerd om aan diverse wettelijke criteria, zoals de wet AVG en WGBO en eisen vanuit de beroepsgroepen, waar Teleos Consult bij aangesloten is, te voldoen.

Teleos Consult beschermt uw privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat in het dossier vastgelegde persoonlijke gegevens, ook aan daartoe bevoegde personen zoals huisarts, slechts met uw expliciete (schriftelijke) toestemming  zal worden verstrekt.

Teleos Consult valt onder de beroepscode van het NIP en is voor klachtenfunctionaris en geschillencommissie aangesloten bij P3NL.


Copyright © Teleos Consult 2023