Counseling: met een beetje hulp sneller weer op koers

                                  

TARIEVEN COUNSELING/COACHING 2023

Tarieven particulieren

A. Zakelijke coaching/counseling trajecten

Bij zakelijke counseling/coaching/re-integratiestrajecten (minimaal 8 consulten, inclusief intake), die door uw werkgever worden bekostigd, wordt na een vrijblijvend intakegesprek met u, kosteloos een offerte voor uw werkgever opgesteld.

Ook een bezoek op locatie, een oriënterend drie-gesprek  en en evaluatiegesprek (met u en uw opdrachtgever) aan het einde van het traject, behoren daarbij tot de mogelijkheden. Voor een dergelijk traject gelden zakelijke tarieven.


B. Particuliere (individuele) coaching/counselingtrajecten

Standaard tarief individeel consult
105,-  per consult van 60 minuten (BTW vrij)
150,-  per verlengd consult van 90 minuten (BTW vrij)

Voor een intake, kennismakingsgesprek, telefonisch consult (excl. belkosten), beeldbellen, e-mail consult e.d.gelden dezelfde tarieven (naar rato van de benodigde tijd)
 
Informatieverstrekking (slechts incidenteel)
€ 105,-  per uur (BTW vrij)
             .
Psychologisch vragenlijstonderzoek (slechts incidenteel)
Afname en verwerking hiervan wordt samen éénmalig als één extra consult in rekening gebracht.
             
Betalingsregeling en gereduceerd tarief
Mocht u vanwege een laag inkomen (ruim beneden modaal) of om een andere reden het tarief niet kunnen betalen dan kan van tevoren overlegd worden m.b.t. een betalingsregeling en/of een eventuele korting.

Algemene betalingsvoorwaarden
Op alle diensten voor paticulieren zijn de volgende algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.
           
   
Tarieven werkgevers:

Zakelijk tarieven op aanvraag en/of in overleg.


Vergoeding

1. Geen vergoeding zorgverzekeraar
De individuele counseling van Bureau Teleos Consult wordt op dit moment niet door  zorgverzekeraars vergoed.


2. Werkgever vergoedt soms.
Vaak is uw werkgever bereid de counseling of coaching (geheel of gedeeltelijk) te bekostigen, bijvoorbeeld in het kader van een counseling-/coachingtraject of re-integratie na overspannenheid/burnout of i.v.m. andere psychische (werkgerelateerde) klachten.
Bij een substantieel traject (vanaf 8 consulten) kan hiervoor in overleg een offerte voor de opdracht-gever worden opgesteld..
Bent u officieel geregistreerd zelfstandig ondernemer zoals zzp-er, dan is coaching, counseling of re-integratie-begeleiding meestal volledig aftrekbaar als ondernemersonkosten voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat de counseling, coaching of begeleiding de groei of functioneren van uw ondernememing (mede) ten goede komt.

3. Bijzondere bijstand
Bij een minimum inkomen kunt u bij de sociale dienst een beroep doen op bijzondere bijstand. Motiveer daar dan waarom u counseling nodig hebt en waarom u kiest voor Bureau Teleos Consult.

4. Belastingaftrek
Counseling/coachingskosten, die niet vergoed worden zijn belasting-aftrekbaar als ‘bijzondere ziektekosten' (voor zover de kosten uitkomen boven de drempel die door de belastingsdienst is vastgesteld). Hiervoor moet u de facturen bewaren. De aftrek van de belasting geldt ook voor reiskosten i.v.m. counseling.
Bent u officieel geregistreerd zelfstandig ondernemer zoals zzp-er, dan is counseling/coaching of re-integratiebegeleiding als ondernemersonkosten meestal volledig aftrekbaar voor de inkomensbelasting.

Betalingswijze
Aan het eind van iedere maand ontvangt u een factuur die u binnen de gestelde betalingstermijn, aan Bureau Teleos Consult Leidschendam dient te voldoen.

Copyright © Teleos Consult 2023